web-development-kb-eu.site

$ wpdb-> insert () ve Datetime Sütunları için Değerler?

DATETIME sütunu ile özel bir tablo var. Kayıt ekleme işlevim var; Kaydın ne zaman sona ermesi gerektiğine dikkat çeken bir unix zaman damgasını tutabilen bu işleve bir $expires argümanı eklemek istiyorum. Bu sütunu doldurmak için $wpdb->insert() işlevini kullanmak istiyorum. Şimdiye kadar zaman damgasını 'YYYY-AA-GG SS: DD: SS' formatına masajlamak için bir WordPress rahatlık işlevi bulamadım. Böyle bir yerleşik var mı, yoksa sadece $wpdb->prepare() mı yoksa üçüncü bir seçenek mi kullanmalıyım?

6
Annika Backstrom

PHP'nin date() işlevini kullanamaz mıydınız?

$prepared_date = date( 'Y-m-d H:i:s', $expires );
5
John P Bloch